SAM  BROADCASTER kısayol tuşları

SAM  kısayol tuşları
SAM Klavye Kısa yolları
Genel kısa yollar
[Ctrl] + [H]: SAM i gizle
[F1]: DECK deki şarkıyı başlatır ([Shift] ile birlikte basılırsa müzik alçak sesten güçlüye doğru başlar (Artarak başlar) BUNA FADE IN diyoruz- (SAM Broadcaster 4.3.4 ve sonrası için)
[F2]: Çalan şarkıyı PAUSE yapar. Yani Durdurur ([Shift] tuşuna F2 ile birlikte basarsak şarkı volümünü azaltarak pause yaparsınız) (SAM Broadcaster 4.3.4 ve sonrası için)
[F3]: Şarkıyı durdurur
[F4]: Diğer şarkıya atlar ([Shift] ile basarsanız diğer şarkıya FADE efekti ile geçer)
[F5]: desktop A yı açar
[F6]: desktop B yi açar
[F7]: desktop C yi açar
[F11]: Mikrofonu açar (Press to talk tuşu işlevi) (Voice FX)
[F12]: SAM sesini kapatır (Mute)
[Shift] + [F11]: Mikrofonu tek basışta açar. (Locks to talk butonu gibi) tekrar [F11] veya [Shift] + [F11] basarsanız mic i kapatır.(FAYDALI)
[Ctrl] + [B]: Şarkı database’ini yedekler.
[CTRL] + [1]: DJ mode: Auto yapılır (SAM Broadcaster 4.3.4 ve sonrasında)
[CTRL] + [2]: DJ mode: Queue yapılır (SAM Broadcaster 4.3.4 ve sonrası için)
[CTRL] + [3]: DJ mode: Manual yapılır (SAM Broadcaster 4.3.4 ve sonrası için)
Özel pencere kısayolları
Aşağıdaki tuşlar sadece o pencere içerisinde işlem yapar. Örneğin DECK penceresi seçili ve aktifse orada işlem yapar. (Pencereleri, pencere içinde herhangi bir boşluğa tıklayarak aktif yaparız. )
Deck Pencerelerinde
[Shift] + Play: Fade To Play
[Shift] + Pause: Fade To Stop
[Shift] + Stop: Fade To Stop
[Shift] + Next: Fade To Next
Playlist Pencerelerinde
[Ins]: Yeni kategori ekle
[Del]: Seçilen Kategoriyi sil
[Ctrl] + [F]: Şarkı atama penceresi açılır
Herhangi bir şekilde bir tuşa bastığınızda da bu pencere açılır.
[F10]: Bilgileri yeniler.
Kategori bölümünde herhangi bir track, şarkı üzerindeyken
[Enter]: Seçili şarkıyı QUEUE penceresini en altına ekler
[Ctrl] + [Enter]: Seçili şarkıyı QUEUE penceresini en üstüne ekler
[Ctrl] + [O]: Dosya (mp3) ekler
[Ctrl] + [D]: Klasör ekler
[Ctrl] + [U]: İlgili müziğin web sitesini (URL) ekler
[Ctrl] + [L]: Playlist ekler
[Del] :Seçilen şarkı veya şarkıları siler
[Shift] + [Del]: Keser
[Ctrl] + [Del]: Kategoriyi temizler
[Ctrl] + [F]: Şarkı arama penceresi
Herhangi bir şekilde bir tuşa bastığınızda da bu pencere açılır.
[Ctrl] + [R]: Karıştır
[F10]: Yenile
[Ctrl] + [A]: Hepsini seç
[Ctrl] + [I]: Seçimi değiştir
[Alt] + [3]: Şarkı bilgi ve düzenleme ekranı
Queue penceresi aktif ise.
[Enter] veya çift tıklama: Deck de bir şarkı varsa onu durdurup diğer şarkıya geçer (DİKKAT)
[Ctrl] + [N]: Diğer şarkıyı seçer
[Ctrl] + [O]: Mp3 ekler
[Ctrl] + [D]: Klasör ekler
[Ctrl] + [U]: URL ekler
[Ctrl] + [L]: Playlist ekler
[Ctrl] + [M]: mic:// Ayarlarını açar
[Del]: Seçilmiş şarkıyı veya şarkıları siler (DİKKAT)
[Shift] + [Del]: Keser
[Ctrl] + [Del]: Queue penceresini temizler
[Ctrl] + [S]: Queue penceresi içindekileri bir dosyaya kaydeder. (FAYDALI)
[Ctrl] + [F]: Şarkı arar
Herhangi bir tuşa bastığınızda da bu pencere açılır.
[Ctrl] + [R]: Listeyi karıştırır
[F10]: Yeniler
[Ctrl] + [A]: Hepsini seçer
[Ctrl] + [I]: Seçimi tersine çevirir
[Alt] + [3]: Şarkı edit penceresini açar
[Ctrl] + [Shift] + [Del]: Şarkıyı tümüyle database den siler
History penceresinde
[Enter]: Seçili şarkıyı veya şarkıları tekrar Queue penceresinin en altına ekler
[Ctrl] + [Enter]: Seçili şarkıyı veya şarkıları tekrar Queue penceresinin en üstüne ekler
[Ctrl] + [F]: Şarkı arama penceresini açar
Herhangi bir tuşa bastığınızda da bu pencere açılır.
[Alt] + [3]: Şarkı bilgi penceresini açar
[F10]: Şarkı listesini yeniler

Bir Cevap Yazın